נתן אלתרמן

טנגו כפר סבא מילים: נתן אלתרמן לחן: משה וילנסקי
הפרה גועה ברפת
נשמתי לך נשרפת
הכלבים קורעים שרשרת
נשמתי לך בוערת.
ולהיפגש איתך אסור, יפה עיניים
אבי אסר לי לטייל איתך בשניים
כי החצר סגורה על שער ובריחיים
אבוי, בגלל מחלת הפה והטלפיים.
אבל הלב לך קורא, קורא, חביבי.
אוי כי הלב אצלי
הוא משק אינטנסיבי.
טנגו
טנגו כפר סבא
טנגו עמוק ומתייפח...
אמא,
הה, אמא ואבא,
אותי פה ישגע הירח!
ירח שט, מן החלב עולה ההבל,
נפשי יוצאת, אני אתלה עצמי על חבל...
טנגו
טנגו כפר סבא
טנגו עמוק ומתייפח,
שש פרות אני חולבת
שד אחד אני אוהבת
אוי, אמור, אמור לי בני:
מה נפשי רוצה ממני?
אתה לי מלך ואביר וגם דיקטאטור
ולבבי לך לוהט כאינקובאטור.
קולך הרך את לבבי שובר לשניים
קולך הדק והמתוק מקול התיש!
אל החופה קחני, בני, אין לי כוח!
שכבר יהיה לנו גם לול וגם אפרוח...
טנגו,
הה, טנגו כפר סבא,
טנגו עמוק ומתייפח.
אמא,
הה, אמא ואבא
אותי פה ישגע הירח!
אני את בני שוב אקח על הידיים
ואנשק לו את הפה והטלפיים
טנגו,
הה, טנגו כפר סבא,
טנגו עמוק ומתייפח.

הדפסהדואל

המוזאון ברשת
FBI O YTI O
{flike}