כפר-סבא- מה מקור השם?

כפר-סבא- על שם כפר- סבא הקדומה, שהייתה עיר חשובה בדרום השרון בימי בית שני והיא מוזכרת במספר מקורות כתובים לאורך ההיסטוריה. כ"ס מוזכרת במספר מקורות היסטוריים כגון אצל ההיסטוריון הרומי , יוסף בן מתתיהו המתאר מיקומה בעמק יפה וטבול ירק. אזכורה במקורות נוספים כגון במשנה והתלמוד. הממצאים שנתגלו בחפירות מוצגים במוזיאון. מקורות: - יוסף בן מתתיהו : אלכסנדר ינאי חפר תעלת הגנה "החל בכפר-סבא.. עד ימה של יפו"(קדמוניות היהודים י"ג, ט"ו, א'( שנת 85 לפנה"ס) התקופה ההלניסטית - הנ"ל: הורדוס" הקים עיר אחרת במישור הקרוי כפר-סבא.. והוא קרא את (העיר) הזאת אנטיפט ריס"(קדמוניות, ט"ז, ה, ב) 9 לפנה"ס, התקופה הרומית - רצפת פסיפס מבית הכנסת בתל רחוב, עמק בית שאן. המאה השביעית לספירה, תלמוד ירושלמי דמאי, כב', ג'. - המשנה:" מעשה בשקמה שבכפר-סבא, שהיו מוחזקין בו טומאה, בדקוהו ולא מצאו תחתיו כלום, פעם אחת באת הרוח ופרכתו משרשיו, נמצאה גלגלת של מת דבוקה בשרשיו", תוספתא נדה ח, ז'. - התקופה הערבית הקדומה מוקדסי כותב:" בשרון וביהודה הישוב צפוף והעיירות הכפרים כמו לוד, כפר סבא, יבנה.. מיושבים וחשובים" המאה ה- 10 לסה"נ - כוסרוי:"ראיתי בה הרבה זיתים ותאנים", המאה ה- 11 לסה"נ.

דואל

המוזאון ברשת
FBI O YTI O
{flike}