גורן עשויה מקליפות שקדים

כפר-סבא הייתה המושבה היחידה, ואולי גם אחד היישובים החקלאיים הבודדים בעולם, שבהם השתמשו במונח 'גורן' כדי לתאר מקום אחסון לערֵמה של קליפות שקדים. אמנם במושבה כמעט ולא גדלו תבואות, אך על המסורת והפולקלור החקלאי לא רצו לוותר, ואת הגורן קשרו בענף הכלכלי העיקרי של המושבה. ואכן, הדומיננטיות של ענף השקדים במושבה הייתה מוחלטת. לפי הערכות שונות, ערב מלחמת העולם הראשונה השתרע השטח הנטוע שקדים על 4,000 עד 4,500
דונם, למעלה ממחצית מכל אדמת המושבה   Nawratski, K.: Die Judiche Kolonisation Palestinas, 1919, p. 184) )   .
אין בידינו נתונים מספיקים בדבר הכדאיות הכלכלית של ענף השקדים. הדעה המקובלת הייתה כי ההכנסות ממטע טוב הצדיקו את ההשקעה בו, ועובדה היא כי המשיכו בנטיעות שקדים בקצב גובר הן בכפר-סבא והן במושבות אחרות.
ההתפתחות המהירה של ענף המטעים בשנים הראשונות בכפר-סבא מעלה שתי תמיהות. האחת – כיצד הספיק מקור המים הדל היחיד הקיים, שפעל מאז 1906 בשיטת הדלי והגלגל, לצורכי מטעים בהיקף כה גדול? השנייה – היכן אוכסנו בהמות העבודה הרבות שהאיכרים נזקקו להן כדי לחרוש את השדות למניעת התייבשות הקרקע בעיקר בעונת הקיץ?
התשובה לתמיהה הראשונה היא: - כי שתילי השקד נטעו בחורף, כאשר האדמה רוויה, כך שנזקקו להשקאה בכמות מים פחותה פעמיים עד שלוש בעונה, עד לקליטתם המהירה. בתנאים אלה, של גידול שאינו תלוי בהשקאה, כמות המים הנשאבת לא הייתה גורם מעכב. התשובה לתמיהה השנייה איננה חד משמעית. קשה לתאר את הבהמות ואת המספוא מאוחסנים בשלושת חדרי החאן, ייתכן שצריפי העץ המרופטים שהוקמו בשעתו ע"י יק"א הם ששימשו מחסה לבהמה ולמספוא.
 
תעשייה ומלונאות בימיה הראשונים של המושבה
כבר בשנת 1913, היו תעשייה ומלונאות חלק מהבסיס הכלכלי של כפר-סבא. בכרך ג' של כתב-העת 'המשק החקלאי' משנת 1913 נכתב תחת הכותרת תעשיית החלב: "תושב אחד התחיל להתעסק בתעשית החלב. קונה את החלב במחיר נמוך מאוד ועושה ממנו באופן פרימיטיבי חמאה וגבינה ומביאם ליפו, העסק נותן רווח טוב".
לצד תעשיית החלב אישר ועד המושבה לשנת תרע"ב – 1912 להקדיש סכום של 40 פרנק לאירוח. בית המלון של סוסנובסקי שהיה למעשה אחד משני החדרים בחאן שיועדו למגורי בני-אדם, והתגוררה בו המשפחה היחידה במקום, היא משפחת סוסנובסקי. היא סיפקה שירותי אירוח, ואיפשרה לעוברי אורח לשהות במושבה הצעירה.

דואל

המוזאון ברשת
FBI O YTI O
{flike}