כפר-סבא הופכת לעיר

בישיבת המועצה מיום 17.10.1961 התקיים דיון חגיגי בהשתתפות ותיקי המושבה ונציגי ציבור בדבר הבקשה לזכות במעמד של עיר .
סורקיס העלה את הנימוקים "אשר בזכותם יש לנו את הרשות לבקש ולדרוש מעמד של עיר". בדבריו הדגיש את "היות כפר-סבא לא רק אם מושבות השרון הדרומי אלא מהווה למעשה מרכז נפתי" בכל התחומים: אדמיניסטרציה, חינוך, בריאות, תעשייה ופיתוח, תחבורה, מסחר, בידור וספורט. הוא העלה על נס את החוב לוותיקי כפר-סבא ומייסדיה.
יש להדגיש כי ראשי המועצה היו מודעים ליתרון של כפר-סבא בהיותה בפועל מרכז נפתי לתפקודים ממלכתיים שונים , שהבולטים בינהם היו: משרדי מס הכנסה, ביטוח לאומי, בית המשפט, משטרה נפתית ומשרד הפנים.
סגן ראש המועצה יצחק אנטמן הוסיף: "כשחשבנו ודברנו בפעם הראשונה בעניין מתן מעמד של עיר, שהיתה והנה גם היום מושבה חקלאית, עמדה לנגד עינינו השאלה הראשונה: לשם מה עלינו לעשות את הצעד הזה ולהפוך את כפר-סבא שהיא מושבה חקלאית, קולטת עליה, לעיר? הרי היא יכולה להמשיך את חייה השקטים והיוצרים גם במסגרת של מושבה. בררנו לעצמנו היטב את השאלה הזאת על מנת שנדע לקראת מה אנו הולכים בהחליטנו החלטה גורלית בשביל המושבה הזאת. רצינו לדעת מה הם השינויים לגבי האוכלוסיה, לגבי המקום ולגבי פיתוחו. ואכן הוברר לנו שישנם יתרונות חשובים שע"י הכרזת המושבה לעיר נוכל להנות מהם" .
ובנימה יותר אישית: "אני בתור חקלאי היתה לי התלבטות, יותר אולי מאחרים, וחששתי שזה אולי יפגע קצת בציביונה החקלאי של המושבה הזאת. אולם הגעתי למסקנה שצביונה החקלאי של המושבה, שזאת היא באמת מזיגה יפה של חקלאות ותעשיה, לא תפגע. הפרדסים יעובדו, הבוטנים ותפוחי-האדמה יגדלו, וכל אותם השטחים החקלאיים, אם זאת רפת, או לול, אף אחד לא יגע בהם ולא ידרוש את חיסולם. וכל האזור יוכל להמשיך את החיים החקלאיים שלו כמו שהוא ניהל אותם עד כה".
 
יוסף יודלביץ ב'דבר' – 21.11.1961:
"פרנסתה העיקרית של כפר-סבא היא על החקלאות. היא מעבדת 8000 דונם מטעים וגידולי שדה ועוד אלף דונם במגרשים ע"י הבתים. כפר-סבא מייצרת וצורכת 9 מיליון קוב מים-מחוץ לשני מיליון הנמצאים ברזרבה. בקרן ביטוח לפועלים חקלאיים רשומים 2500 פועלים חקלאיים קבועים וזמניים, העובדים בשדות המושבה והסביבה הקרובה וביחד עם החקלאיים העצמאיים הם מהווים 65% מן המפרנסים. כפר-סבא מיצרת בלולים שלה 18 מיליון ביצים לשנה, עשרות אלפי ליטרים חלב, 200 טון בוטנים, 5000 טון תפוחי-אדמה, 700 טון כותנה. זה מחוץ למשתלות מכוורות וכו'. כמו כן פועלים שלושה מחסנים למיון בוטנים ושני בתי אריזה להדרים עד מיליון תיבות לעונה.
הכרזת כפר-סבא לעיר תייקר מיד את המגרשים ולא תאפשר לחקלאים למכור קרקעות פנויים לעיבוד ואף תרפה את ידי בעלי המטעים להמשיך ולטפל בנטיעות. יתרבו רק אנשים אשר יעסקו בספסרות וכתוצאה מכך יועלו המיסים על הרכוש שערכו ינופח ללא כל בסיס ריאלי ומציאותי".

דואל

המוזאון ברשת
FBI O YTI O
{flike}