תחבורה בעיר

התיאוריה אומרת שככל שמקום מרכזי יותר, כך גדלים יתרונותיו לעומת הפריפריה. אך מרחק פיזי ממחוז תל-אביב 'הלב הכלכלי של המדינה' אינו מדד יחיד. לכן, לעומת כפר-סבא של פעם, שנחשבה מושבה פריפריאלית נידחת, כפר-סבא בת-זמננו מדורגת כיום מבחינת מיקומה כ'מרכזית מאוד' (אשכול פריפריאליות 8) בעשירון העליון מתוך 252 רשויות שנבדקו בישראל (2004): במקום ה-24 מבחינת קרבתה לתל-אביב ובמקום ה-22 מבחינת נגישותה הפוטנציאלית. 'מיקומה' השתנה בחצי היובל האחרון תודות לשכלול מערכי התחבורה, שכן לאמצעי ההגעה ולזמן ההגעה השפעה ניכרת על מידת האפשרות לקשר בר-ניצול. נגישותה של כפר-סבא עלתה בשנות ה-1990 עם סלילת כביש האורך הארצי מס' 6 ממזרחה (שהצטרף לכביש 4 ההיסטורי במערבה), עם פתיחת כביש הרוחב מס' 531 בדרומה ותכנון כביש 541 בצפונה.
הרגלי הנסיעה של בני כפר-סבא נסמכים על השימוש ברכבם הפרטי או ברכב מקום העבודה. לאורך כל השנים, שיעור הבעלות על מכוניות בכפר-סבא גבוה בהרבה מהממוצע הארצי, והיא בעלת 'רמת מינוע גבוהה'.
 
תחבורה
    
בכפר-סבא
    
בישראל
2007
    
 
    
 
כלי רכב מנועיים סך הכול)
    
34,393
    
   2,283,634
מכוניות פרטיות
    
27,867
    
   1,779,301
גיל ממוצע של רכב פרטי (שנים)
    
6.4
    
7.1
תאונות דרכים עם נפגעים - סך הכול
    
133
    
         16,016
מזה: בדרכים עירוניות
    
-
    
         11,928
שיעור ל-1000 תושבים
    
1.6
    
1.7
שיעור ל-1000 כלי רכב
    
3.9
    
5.4
מקור: מעובד מתוך למ"ס (2009) פרסום מספר: 1358
הגיל הממוצע של הרכב הפרטי בכפר-סבא הוא יחסית צעיר, ועומד על 6.4 שנים (2004, 2007), לעומת הממוצע הארצי של 7.1 שנים (2007). 81% מכלי הרכב המנועיים בעיר הם מכוניות פרטיות, לעומת 78% במרחב הארצי.
 שיעור התאונות עם נפגעים בכפר-סבא לאורך שנים רבות היה נמוך מהארצי, הן יחסית למספר התושבים והן יחסית למספר כלי הרכב, ייתכן שבזכות 'הגריד הירוק' של שבילים שהציעה תכנית הרוויזיה בעיר. יחד עם זאת, נוכח ירידה מתמדת בשיעור התאונות בישראל בשנים האחרונות, משתווה שיעור התאונות בעיר לזה הארצי. נתון מדאיג הוא שמשנת 2001 – אז הגיע שיעור התאונות בעיר למינימום – חלה עלייה מסוימת בתאונות בעיר יחסית לישראל, גם אם לכאורה נרשמה ירידה בכמות התאונות מ-170 (2004) ל-133 (2007).
מתחילת המאה ה-21 חלה עלייה במודעות לנסיעה בתחבורה הציבורית, שלא רק מקצרת זמני נסיעה, אלא תומכת בפיתוח בר-קיימא ובשמירה על איכות הסביבה. נוסף על תחנת האוטובוסים המרכזית של 'אגד' בעיר, מסוף 'אגד' בצומת רעננה ותחנות מוניות שירות בעיר, הוארך קו רכבת ישראל אל כפר-סבא ונפתחו שתי תחנות בתחומה (בשיתוף עם הוד השרון). בכך התחוללה מהפכה בתחום הנגישות להמונים: מסילת הברזל מרשתת את כפר-סבא לא רק באזורה, אלא בכלל המרחב הישראלי.
 מדד נגישות פוטנציאלית (Potential Accessibility) של רשות מקומית, משקלל בין קרבת הרשות המקומית לכל הרשויות המקומיות בארץ לבין גודל האוכלוסייה שלהן. לישראל מבנה מובהק של מרכז-שוליים כאשר מחוז תל אביב משמש כמרכז הכלכלי והעסקי שלה, המתלכד עם המרכז הגאוגרפי (קרוב לאמצע ציר האורך צפון-דרום או מטולה-אילת). לכן קרבה למחוז תל אביב מודגשת כמרכיב נפרד, למרות שהמרחק מכל רשות מקומית לרשויות המקומיות במחוז תל אביב נלקח בחשבון גם בתוך מדד הנגישות הפוטנציאלית. (למ"ס, 2004. מדד פריפריאליות של רשויות מקומיות).

דואל

המוזאון ברשת
FBI O YTI O
{flike}