בנייה ודיור בעיר

בשנת 1995 בכפר-סבא 19,990 דירות המשמשות למגורים, ומתוכן עמדו 3.1% ריקות. בעיר היו אז עוד 838 דירות שלא שימשו למגורים.
כפר-סבא דירות (מפקד אוכלוסין 1995)
דירות שאינן משמשות למגורים
    
דירות המשמשות למגורים
אחוז הדירות הריקות
    
ריקות
    
מאוכלסות
    
סך - הכול
838
    
3.1
    
619
    
19,371
    
19,990
מקור: מעובד מתוך למ"ס (1999) מפקד אוכלוסין 1995
 
עשר שנים אחר כך, בשנת 2005 בכפר-סבא 25,403 דירות מגורים, על-פי חיוב ארנונה.
בנייה ודיור 2005
    
בכפר-סבא
    
בישראל
 
    
התחלת בנייה
    
גמר בנייה
    
התחלת בנייה
    
גמר בנייה
שטח (אלפי מ"ר) – סך הכול
    
82.8
    
44.1
    
6,918.2
    
7,707.8
מזה: למגורים (אלפי מ"ר)
    
77.0
    
42.8
    
5,127.7
    
5,302.1
מספר דירות
    
481
    
291
    
30,594
    
32,632
מקור: מעובד מתוך למ"ס (2005) פרסום מספר: 1295
 
בנייה ודיור 2007
    
בכפר-סבא
    
בישראל
 
    
התחלת בנייה
    
גמר בנייה
    
התחלת בנייה
    
גמר בנייה
שטח (אלפי מ"ר) – סך הכול
    
51.9
    
62.0
    
7,313.6
    
7,094.8
מזה: למגורים (אלפי מ"ר)
    
40.2
    
54.6
    
5,492.9
    
4,980.8
מספר דירות
    
214
    
325
    
         30,125
    
         28,255
מקור: מעובד מתוך למ"ס (2009) פרסום מספר: 1358
ביוני 2007 בכפר-סבא 26,051 דירות מגורים המחויבות בארנונה, והבנייה נמשכת.
 
בשנת 1993 החלו פרויקטים רבים באזור התעשייה החדש במזרח העיר, ובמקביל – תודות לוועדה לתכנון ולבנייה – הופשרו אדמות חקלאיות לבנייה למגורים, עד לשיא ב-1996. בשנת 1997 היה השיא באזור התעשייה עתירת הידע בדרום מזרח העיר, משנת 2004 חלה שוב עלייה עם ההפשרות והבנייה של 'כפר-סבא הצעירה' ו'חלומות כפר-סבא'.
כפר-סבא - תשתיות ושירותים עירוניים 2007
סלילת כבישים חדשים, הרחבה ושיקום של כבישים
    
התחלה
    
גמר
- אורך (ק"מ)
    
2.5
    
2.5
- שטח (אלפי מ"ר)
    
13.3
    
13.3
הנחת צינורות מים (ק"מ)  
    
3.4
    
3.1
ביוב (ק"מ)
    
0.7
    
1.1
תיעול (ק"מ)
    
0.6
    
0.8
 
פסולת   מוצקה ביתית, מסחרית וגזם 2007
    
בכפר-סבא
    
בישראל
(ק"ג ליום לנפש)
    
2.0
    
1.7
מקור: מעובד מתוך למ"ס (2009) פרסום מספר: 1358
משקל הפסולת – מוצקה ביתית, מסחרית וגזם – ליום לתושב, עמדה בשנת 2007 ברמה הכלל ארצית על 1.7. בכפר-סבא נרשמה כמות פסולת גבוהה יותר של 2.0 קילוגרם לנפש. דבר זה יכול להיות מוסבר בתחזוקת הגינות הרבות בעיר ובצריכת מוצרי מזון מוכנים המשווקים באריזות.

דואל

המוזאון ברשת
FBI O YTI O
{flike}