ראשי הוועד, המועצה והעיר

    ברוך עמרמי   1923-1924                   
                                                     
 
    אליהו אוסטשינסקי   1937-1939
                                                     
 
    אברהם קרן )קירכנר)   1951 – 1939
                                                       
 
    מרדכי סורקיס   1951-1965
                                                    
                                                    
 
    זאב גלר   1965-1982
                                                    
                                                             
    יצחק ולד   1982-2003            
                                                     
 
    יהודה בן חמו – ראש העיר החל משנת

דואל

המוזאון ברשת
FBI O YTI O
{flike}