מוזאון כפר סבא ושביל הראשונים נבחרו כמומלצי מפמ"ר על ידי הפיקוח על הוראת היסטוריה, אגף חברה ורוח, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.
לאור החלטה זו והעמידה בקריטריונים לקבלת אישור "מומלץ מפמ"ר" המוזאון מציע מגוון סיורים לתלמידי חטיבות ותיכונים.
 
המוזאון ברשת
FBI O YTI O
{flike}