למידה משמעותית- תוכנית "נוער שותה מדע"

בימים אלה המוזאון מפתח בתמיכת מפעל המים העירוני ובשיתוף פעולה עם חברת Highteach תוכנית לימודים יחודית לכפר סבא בנושא המים.
התוכנית מתאימה לתלמידי החטיבות והתיכונים ומטרתה לחשוף בפני התלמידים היבטים היסטוריים, ארכיאולוגיים ומדעים של מקורות המים באזורינו.
 
התוכנית עוסקת במגוון רחב של נושאים:
  • הכרת מערכת המים בכפר סבא והסביבה.
  • מגדל המים- שאיבה וסניקה.
  • השבת קולחין- להשקיה וחקלאות.
  • מערכת הביופילטר בשכונה הירוקה- מערכת איסוף מי נגר.
  • מערכות מים קדומות- מבאר האנטיליה בתל כפר סבא ועד בית הבאר הראשונה.
 
בתי הספר מוזמנים ליצור קשר עם המוזיאון ולהרחיב את הדעת במסגרת הלמידה המשמעותית בבבתי הספר העל יסודיים.

הדפסהדואל

המוזאון ברשת
FBI O YTI O
{flike}