• 4

תערוכת ספיר

sapiEx
פנחס ספיר (קוזלובסקי) היה אחד האנשים שבזכותם הוקמה מדינת ישראל ותרומתו לעיצובה במישורים הכלכלי והחברתי הייתה מהגדולות והחשובות ביותר.

בשנים 1955- 1975 כיהן ספיר בשורה של תפקידי מפתח: שר המסחר והתעשייה, שר האוצר, שר ללא תיק. היה חבר בכנסת הרביעית עד השמינית. מזכיר מפלגת העבודה ויושב-ראש ההנהלה הציונית.

בשנים שקדמו לכך נודעה לו השפעה רבה במגזר הביטחוני ובעיקר במגזר הכלכלי. והוא מילא תפקידי ניהול מרכזיים. וזאת תודות לכישוריו הביצועיים בתחומים אלו.

דמותו המוצקה והופעתו הבוטחת והקולנית משכו אליו תמיד תשומת לב מרובה.

בחינת שורשיו בעיירה היהודית סובאלק שבפולין ופעולתו הציונית שם מאפשרת להבין את אישיותו ואת פועלו של פנחס ספיר לאחר עלייתו ארצה בשנת 1930.

השתייכותו הפוליטית למפא"י נבעה מחינוכו, מתפיסת עולמו הציונית-סוציאליסטית ומערכי ליבו.

הדחף לעשייה שאיפיין אותו נבע מתוך דאגה של מנהיג ותחושת השליחות שפעמה בו. וכל הופעתו כן אמרה כח.

מייד עם עלייתו ארצה הגיע ספיר לכפר-סבא, בה חי ופעל, הקים את ביתו וגידל את משפחתו, ולא עזבה עד יומו האחרון, למרות התפקידים הציבוריים-לאומיים אותם מילא.

הוא וחבריו ל"עלית הפועלית" עשו בכפר סבא, לראשונה ניסיון להעלות את מעמד הפועלים לשלטון. הניסיון הוכתר בהצלחה רבה והביא לפריחתה של המושבה לאחר מספר משברים. מודל זה הועתק אחר כך למושבות אחרות בארץ. ספיר פעל בשלושה תחומים מרכזיים: כספים, פיתוח ופעילות ציבורית ומפלגתית. הוא חולל מהפכה כלכלית של ממש בארץ והקנה דחיפה גדולה לפיתוח התעשייה בארץ, דבר ששינה את דמותו של המשק הישראלי הצעיר.

הוא דאג לא רק לחומר אלא גם לרוח, ובשנותיו האחרונות עסק , במרץ האופייני לו, בייזום מפעלי חינוך ומדע.

כשרונו הנדיר להגיע אל ליבם ואל כיסם של יהודים עשירים ברחבי העולם עורר תמיד תמיהה ופליאה. אהבתו הגדולה של ספיר הייתה העם היהודי. לא רק בישראל אלא בכל התפוצות. משהחליט לפרוש מחברותו בממשלה, ביקש לכהן בתפקיד יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, וזאת מתוך רצון לחדש את התנופה בהגשמת הציונות ובבניין הארץ, למרבה הדאבה, לא הספיק להגשים את רצונו במלואו.

תערוכה זו מבקשת להציג את תולדות חייו ופועלו של פנחס ספיר, אחד מגדולי ההנהגה היהודית בארץ-ישראל ובמדינת ישראל, שכל אהבתו ועשייתו היו למענה.

הצצה בכל דף מדפי יומנו האישי, שבהם עוברים כחוט השני עיקרי תרומתו והחותם שהטביע על הארץ מעידה, שרק בזכותם של מנהיגים מסוג זה הוקמה מדינת ישראל והתחזקה, ועלינו מוטל לנצור זאת.

התערוכה הופקה בעזרת קרן ספיר, שהוקמה בידי פנחס ספיר, ואך טבעי הוא שתוצג בבית זה, המהווה זכרון עולם לפועלו למען המושבה-העיר כפר-סבא.

בתערוכה מוקרנים על הרצפה ציטוטים ואמירות משמעותיות אותם הגה ספיר. וכן, משחק אינטראקטיבי בשיתוף המבקר וכן מדפסת לשימוש המבקר להדפסת דפי מידע אודות ספיר.

הדפסהדואל

המוזאון ברשת
FBI O YTI O