• 4

תצוגות קבע

permanent
בתצוגת קבע של המוזיאון מוצגים ממצאים ארכיאולוגיים מחפירות תל כפר-סבא וח'רבת סאביה, שני אתרים השוכנים בעיר וכן, צילומים וציורים, דגמים, מפות ודברי הסבר בשפה העברית והאנגלית, הסדורים סביב האולם על פי סדר התקופות- החל בהופעת האדם הקדמון באזור וכלה בשלהי התקופה העות'מנית, עם יסודה של כפר סבא העברית החדשה. כן מוצגים מספר מועט של ממצאים ממספר אתרים בדרום השרון הכוללים: כלי צור ואבן, כלים מחרס וזכוכית, מתכת ועצם, מטבעות, עדיים, חמרי גלם ומלאכה ועוד.

תצוגת הקבע עוסקת בארכיאולוגיה של אזור השרון מהתקופה הפרהיסטורית ועד ימינו. התערוכה פותחת בממצאים של האדם הקדמון באזור ומציגה מגוון רחב של כלי צור ושיחזורים של כלי עבודה מהתקופה הפליאוליתית ועד נאוליתית. בחלל נפרד מוצג אופיו של הישוב הכפרי באזור בהתייחס בעיקר לכפר סבא מהתקופה הרומית ועד עותמנית. התצוגה כוללת מגוון רחב של ממצאים שנחשפו בחפירות באזור. בנוסף, סרטון אור-קולי מספר את סיפורה של כפר סבא והנסיבות שהביאו להתפתחותה וקיומה עד היום כישוב לאורך דרך הים העתיקה.

הדפסהדואל

המוזאון ברשת
FBI O YTI O