הבאר

עד לחפירתה של באר המים הראשונה בכפר-סבא, נאלצו הפועלים להביא מים מבאר שליד קבר בנימין או מכפר מל"ל. בנוסף לסכום הכסף (100 םראנק), ששילם כל פועל ליק"א בעד כל חלקה שרכש, נתן כל אחד 76 פראנק נוספים להוצאות ציבוריות הכוללות חפירת באר מים בעומק 17 מטר ובניית מבנה ציבורי למגורי הפועלים, הוא הח'אן.
מתיאור אחד הראשונים: "את הבאר אין מי שינקה וכשנפלה לתוכה איזו נבלה נשארים המים מקולקלים במשך שבועות רבים וגורמים להרבה מחלות. הבאר בנויה למחצה ופתוחה מלמעלה ועליה גלגל עץ ושרשרת, אשר משני קצותיה קשורים פחים למים. גם שוקת הקימו ליד הבאר להשקיית הבהמות. תור ארוך היה שם תמיד, כי לשאוב פה מים יארך זמן רב. צריך היה לסובב את הגלגל עד שהפח יגיע אל פני המים, בעומק רב, ודרושה היתה התמחות מסויימת כדי למלא את הפח. לא פים קרו כל מיני צרות ופגעים, כגון ניתוק השלשלת באמצע השאיבה, נקיעת רגליים בחור שנפרץ במכסה הקרשים של הבאר ונפילת כלים לתוך הבאר".
באמצע שנות ה-40 ביקש ועד המושבה לכסות את הבאר משום שתם השימוש בה. והיה, כשעיריית כפר-סבא ביקשה להרחיב את משרדי המזכירות, פער הקודח סדק ברצפה שהלך והתרחב עם העבודות ולפניו נפערה פי הבאר. תוך ההתרגשות בגילוי נחשף בקרקעית הבאר הנקייה למשעי, סליק - הוא מחבוא מתכת להסתרת נשק. עיריית כפר-סבא ביצעה עבודות שימור בבאר והכשירה אותה לתצוגה.
פתוח בשעות הפעילות בעירייה.

הדפסהדואל

המוזאון ברשת
FBI O YTI O
{flike}