אמנה לאתיקה- שימור המורשת בישראל

לחץ על הלינק לצפייה באמנה:

אמנה לאתיקה בשימור המורשת בישראל