חינוך על יסודי

למידה משמעותית – כפר סבא כמרחב למידה רב תחומי

 

 

סיורים היסטוריים

 

סיור היסטורי השוזר אלפיים שנות כפר סבא מראשיתה ככפר חקלאי מהתקופה הרומית ועד היווסדה כמושבה ועיר בישראל.

 

סיורים ספרותיים

 

סיור בעקבות סופרים משוררים ויוצרים , העובר דרך שכונות פועלים, ושכונות מתחדשות וחדשות ומציג מנעד רחב של סגנונות אומנותיים ותרבויות אופייניים לאוכלוסייה של כפר סבא. הסיור שוזר היבטים סוציולוגיים והיסטוריים בסיפורם של היוצרים הכפר סבאיים לדורותיהם.

 

סיורים בעקבות המים

 

סיור רב תחומי פרי שיתוף פעולה עם חברת  Highteach  ובתמיכת מפעל המים העירוני העוסקת בנושא המים באזור השרון בדגש על כפר סבא.  התוכנית מתאימה לתלמידי החטיבות והתיכונים ומטרתה לחשוף בפני התלמידים היבטים היסטוריים, ארכיאולוגיים ומדעים של מקורות המים באזורינו.

 

התוכנית עוסקת במגוון רחב של נושאים:

 

הכרת מערכת המים בכפר סבא והסביבה.

מגדל המים- שאיבה וסניקה.

השבת קולחין- להשקיה וחקלאות.

מערכת הביופילטר בשכונה הירוקה- מערכת איסוף מי נגר.

מערכות מים קדומות- מבאר האנטיליה בתל כפר סבא ועד בית הבאר הראשונה.

 

 

תכניות רב שכבתיות (יסודי –על יסודי)

 

מחוננים ומצטיינים

 

תכנית לימודים רב תחומית המותאמת ליכולות של תלמידים מצטיינים ומחוננים. דגש על פיתוח הסקרנות הטבעית והחשיבה בקרב תלמידים בעלי יכולות שכליות גבוהות. דרך לימוד העבר התלמידים מתמודדים עם שאלות קיומיות בסיסיות שהיוו בסיס לפיתוחם של טכנולוגיות מורכבת בעת החדשה, כגון גילוי האש, האדם הראשון, משאבי הטבע כחומרי גלם לפיתוח בידי האדם .

 

מה אתה חופר? חפירות ארכיאולוגיות בכפר סבא העתיקה

 

תלמידי בית ספר יסודי וחטיבת הביניים, מגיעים לכפר סבא הקדומה (שכונת הדרים- גן הארכיאולוגי) לחפירה בליווי ארכיאולוגית מוסמכת. כפר סבא הקדומה הייתה ישוב חקלאי טיפוסי לתקופת המשנה והתלמוד בו ישבה אוכלוסייה יהודית ושומרונית. במסגרת החפירות הילדים מתוודעים לאופי החיים בתקופה זו. הפעילות כוללת התנסות בחפירה ארכיאולוגית, רישום ממצאים, שרטוט השטח וצילום.