Uncategorized

תקנון רישום לקייטנות ופעילויות

תקנון רישום ופעילויות מוזאון כפר סבא (קייטנות,סדנאות,חוגים)

לחצו כאן לקובץ PDF: תקנון קייטנות הרפתקאולוגיה קיץ 2020

 • הרישום לקייטנה
 1. הרישום הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
 2. הרישום לקייטנה כפוף למילוי הצהרה רפואית, תשלום מלא, טופס רישום והסכמה לאמור בתקנון זה. חובה ליידע בכל שינוי במצב הרפואי עליו הוצהר. במידה ותידרש הצהרת בריאות יומית בשל מגפת הקורונה, נבקשכם למלא טופס בהתאם.
 3. על ההורים לעדכן מראש על כל תרופה, רגישות למזון, אלרגיות או בעיה רפואית של הנרשם.
 4. הנהלת הקייטנה רשאית לבטל חוג או פתיחת הקייטנה בכלל, במידה ולא היו מספיק נרשמים או מסיבות אחרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הודעה על כך תימסר לנרשם עד 7 ימי עבודה לפני פתיחת כל מחזור קייטנה והנרשם לא יהיה זכאי לכל פיצוי בשל ביטול כאמור.
 5. להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לשינויים או תוספות לתוכניות בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה הבלעדי.

 

 • אמצעי תשלום
 1. התשלום עבור ההשתתפות בקייטנה הינו לכל תקופת הפעילות בכל מחזור קייטנה. בנוסף, ניתן להירשם לתקופות בנות שבוע ו/או שבועיים מתוך מחזור קייטנה.
 2. בכדי להבטיח מקום ילדכם בקייטנה יש להסדיר את מלוא התשלום במועד ההרשמה לקייטנה.
 3. ניתן לבצע את התשלום במזומן/ צ'ק מראש לכל תקופת הקייטנה או בכרטיס אשראי עד ארבעה תשלומים.
 4. הנהלת הקייטנה רשאית להפסיק השתתפותו של נרשם שלא יתמיד בתשלומים וזאת לאחר התראה בת 3 ימים.

 

 • ביטולים והיעדרויות
 1. ביטול הרשמה לקייטנה יעשה בכתבבלבד למשרד הרישום בדוא"ל:  doritsf@ksaba.co.il
 2. יש לוודא את קבלת ההודעה טלפונית בטלפון 09-7640868 למען הסר ספק, הודעת ביטול שלא תעשה בכתב לא תכנס לתוקף.

דמי ביטול

 1. לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הודעות ביטול רטרואקטיביות שאינן עומדות בהוראות אלה.
 2. נרשם שיבטל את הרשמתו יחויב בדמי ביטול בסך 150 ₪ במידה והרישום יבוטל לאחר תחילת הקייטנה.
 3. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות בודדים.
 4. לא ניתן לקבל החזר כספי בגין ביטול הסעות בכל שלב.
 5. היעדרות בגין מחלה: לא תזוכה בהחזר כספי אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב, בצירוף אישור רפואי על 5 ימי מחלה רצופים לפחות, והבקשה הוגשה בתוך 3 ימים ממועד סיום הקייטנה.

 

 • התנהלות בקייטנה
 1. משתתפי ואורחי הקייטנה מתחייבים להישמע להוראות המדריכים, הצוות המקצועי וצוות המוזאון ולהוראות השילוט במקום בכל עת.
 2. כל פעילויות הקייטנה כפופות להוראות הבטיחות והביטחון של משרד החינוך.
 3. יש להצטייד בכל יום בכובע, תיק, בקבוק שתיה, מזון, קרם הגנה.
 4. חל איסור על הצוות לספק תרופות לילדים. במקרה בו יש צורך בתרופות על בסיס קבוע. יש ליידע את הצוות מראש ולתזמן את מתן התרופות למועדים שלפני או אחרי הפעילות בקייטנה.
 5. באחריות ההורים ליידע ולתדרך את צוות הקייטנה בכל מקרה בו הילד זקוק למשאף ו/או אלרגי ו/או כל אמצעי אחר הדרוש להתנהלותו בקייטנה.
 6. להנהלת הקייטנה שמורה הזכות והסמכות על פי שיקול דעתה הבלעדי להורות על הפסקת פעילות משתתף בקייטנה אשר סיכן את שלומו ובטחונו או סיכן שלומם או ביטחונם של משתתפים אחרים או הצוות או הפר את הוראות התקנון, או התנהג בהתנהגות שאינה הולמת או פגע בהנאתו של משתתף אחר בקייטנה. החלטה זו תימסר להורי הנרשם ויבוצע זיכוי כספי יחסי לתקופת ההשתתפות בקייטנה.
 7. חל איסור על שהייה בשטח המוזאון לאחר שעות הפעילות של הקייטנה.
 8. החלפת חוגים ומסגרות נתונה לשיקול דעת הנהלת הקייטנה ובכפוף למקום פנוי. מעבר חוג כרוך בחישוב מחודש של עלות ההשתתפות בחוג והוא יכנס לתוקף לאחר הסדרת התשלום בלבד.
 9. הנהלת הקייטנה ממליצה שלא להגיע לקייטנה עם דברים יקרי ערך, בכל מקרה, הנהלת הקייטנה אינה אחראית בכל צורה לאובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד האישיים לרבות לטלפונים ניידים.
 10. על הנרשמים ובני משפחותיהם לעדכן את הצוות הרפואי בקייטנה בכל בעיה רפואית המתעוררת במהלך תקופת הקייטנה באם לא יעשו כן להם תהיה האחריות הבלעדית על התוצאות.

 

 • הסעות:
 1. הנהלת הקייטנה עובדת בשיתוף פעולה עם חברת הסעות מורשית, אשר בידיה כל האישורים והביטוחים הנדרשים להסיע ילדים.
 2. ילד/ה אשר ת/יתפרע ת/יתחצף לנהג/ לצוות ולא ת/יציית להוראות לא ת/יורשה לעלות על ההסעה.
 3. הנהלת הקייטנה שומרת לעצמה את הזכות לא לאפשר לילד/ה לעלות על ההסעה בגלל בעיית התנהגות החוזרת על עצמה.

 

בהרשמתי לפעילות הריני מאשר כי קראתי את התקנון, הנני מסכים לתנאיו לרבות תנאי הביטול ומתחייב לפעול על פיו.

 

 

דגל ישראל של קהילת תושבי כפר סבא 2020

מוזמנים לצפות בפרוייקט קהילתי שערך המוזאון ביום העצמאות בשיתוף הציבור. תושבים שלחו אלינו יצירות דגלים ביתיות, צילומים מימי הקורונה, את הצילומים שילבנו עם חומרי ארכיון העיר כפר סבא ויצרנו דגל ישראל דיגיטלי המורכב משלל התמונות. אתם מוזמנים לעשות זום לתוך התמונה ולהינות!

 

 

עושים היסטוריה – כפר סבא 2020

לקראת יום העצמאות ה-72 למדינה ו-117 לעיר כפר סבא, מוזאון כפר סבא וארכיון העיר מזמינים אתכם לקחת חלק בפרוייקט ייחודי שיכניס אתכם לספרי ההיסטוריה!

טרם הקמת המדינה, נאבקו חלוצי כפר סבא כמו גם חלוצים אחרים במדינה, במגפות שפגעו בהם ובחיות המשק. המגפות היו מצומצמות בהיקפן אך פגיעתן היתה קשה.

תקופת ההסגר הביתי הנוכחי שכולנו עוברים בשל מגפת הקורונה היא תקופה ייחודית וראשונה מאז הקמת מדינת ישראל.

במסגרת הפרוייקט אנחנו מזמינים את תושבי כפר סבא לכתוב סיפור קצר ואותנטי אודות החיים בכפר סבא בצל מגפת הקורונה.

כל הסיפורים יפורסמו באמצעים הדיגיטליים של המוזאון וסיפורים שיבחרו על ידי המוזאון יפורסמו רשמית בארכיון העיר כמייצגי התקופה.

מומלץ ורצוי להוסיף תמונה לסיפור.

 

איך משתתפים?

ממלאים את הפרטים ומצרפים את הסיפור:

רוצים לצרף תמונה? או מעדיפים לשלוח קובץ וורד? בבקשה שלחו ל- kfarsavamuseum@gmail.com

פרוטוקולים ישיבות ועדת היגוי גן מנשה

ועדת ההיגוי 'שימור גן הברון מנשה' , אשר הוקמה על-ידי ראש העיר מר רפי סער, פועלת לשם התווית תהליך שימור גן מנשה ופתיחתו של הגן לרווחת הציבור הרחב.

בעמוד זה, במסגרת שקיפות ציבורית, נפרסם את הפרוטוקולים של הועדה לעיון הציבור.

פרוטוקול ועדת היגוי שימור גן מנשה- 17.11.2019

פרוטוקול ועדת היגוי- שימור גן מנשה 21.7.19

פרוטוקול ועדת היגוי- שימור גן מנשה 6.6.19

פרוטוקול ועדת היגוי- שימור גן מנשה 30.4.19

ועדת היגוי גן מנשה

ועדת ההיגוי 'שימור גן הברון מנשה' , אשר הוקמה על-ידי ראש העיר מר רפי סער, פועלת לשם התווית תהליך שימור גן מנשה ופתיחתו של הגן לרווחת הציבור הרחב.
הוועדה מתכנסת מספר פעמים לאורך השנה ובמסגרתה מתקיימים דיונים הקשורים לתהליך הכנת תכנית השימור, שיתוף הציבור, שימושים עתידיים בגן, תכני ביקור ועוד.

רשימת חברי/ות ועדת היגוי – שימור גן מנשה:

גורמי פנים:
1. שרון פז – מנכ"לית החברה לתרבות SharonP@ksaba.co.il
2. ירדנה ויזנברג – מנהלת מוזאון כ"ס museum@ksaba.co.il
3. אלמוג אייזנמן – מנהל מח' פנאי וקהילה almoge@ksaba.co.il
4. בן צ'רטוף החליף את יפעת וגשל – ע.מנכ"ל העירייה bench@ksaba.co.il
5. נציג אגף קיימות –תמי קצבורג נבנצל tammyk@ksaba.co.il

נציגי ציבור:
6. אור קרסין – יו"ר הועדה karassin@openu.ac.il
7. רמי סובעי – שכונת עלייה Simonasu66@gmail.com
8. אורית משעל – תחום החינוך מהיחידה לאיכות הסביבה oritm@raanana.muni.il
9. טלי להב – שכונות ירוקות talioal@gmail.com
10. אייל יפה – ראש אגף ניקוי נחלים משרד איכות הסביבה yaffe3@gmail.com
11. דן בן יהודה – שכונות ירוקות dan@gorem.me
12. נתנאל מדמון – שכונת עלייה Netanelrd@gmail.com

שותפים:
חכ"ל
ניר לוי – nirlevy@ksaba.co.il
אהוד אילן – ehudi@ksaba.co.il

אדריכלים
רם אייזנברג (אדר' נוף) – ram@reed.co.il
ירון צלניק (אדר' נוף) – yaron@reed.co.il
אורי פדן (אדר' שימור מבנה) – padan@013.net

אגף מחשוב
עמית שרפיאן – amits@ksaba.co.il

מח' שיתוף ציבור
טלי רונה – talir@ksaba.co.il

קייטנת חנוכה – הרפתקאולוגיה

מבלים את חופשת החנוכה בקייטנה האגדית של המוזאון

26-24 לדצמבר

שעות: 13:00-08:00

  

מחיר ליום: 120₪.  ניתן להירשם על בסיס יומי.

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש: להרשמה הלחץ כאן

בתוכנית:  סדנת מטבעות משוקולד, סדנת קדרות,

יצירות נרות מדונג דבורים, גילוי האש, פסיפס,

ביקור בתערוכה החדשה "עפים לכל הכיוונים" – הדבורה מאז ועד היום.

ביקור אומנית אורחת – בסדנת חרוזי זכוכית על מבער.

הפסקות פעילות באולם הספורט, ועוד הפתעות מדליקות.

————————————————————

סדנת צילום – 'גן טבע נוף'

"הסוד הנעלם של הגן"

סדנת צילום – 'גן טבע נוף' בגן הברון מנשה

עם האוצרת והצלמת עדי אדר

היכנסו עימי לעולם המופלא של הצילום.

סדנה בת 7 מפגשים מרתקים ומעשירים.

בסיום הקורס נקיים תערוכה.

סילבוס 

8.12.2019 עיוני. סיפורי עצים – קומפוזיציה ואור וצל בצילום בוטני.

22.12.2019 מעשי. הנגלה והנסתר בגן הברון מנשה. הנחיה מעשית בגן הברון מנשה.

5.1.2020 עיוני. ביקורת עבודות. שפת הצילום – פואטיקה ואמנות בוטנית.

19.1.2010 מעשי. אמנות ורוח בצילום בגן הברון מנשה.

9.2.2020 – מעשי. שקיעה וצילומי לילה בליל ירח מלא, בגן הברון מנשה.

23.2.2020  עיוני. ביקורת עבודות, סיעור מוחות והכנה לקראת התערוכה שתתקיים במוזיאון ההיסטורי של כפר סבא בחודש מרץ.

3.2020 פתיחת התערוכה – אירוע חגיגי בגן הברון מנשה

הסדנה תתקיים בימי ראשון אחת לשבועיים, בין השעות  10:30-12:30 באודיטוריום במוזיאון כפר סבא, או בגן הברון מנשה.

צלמי הסדנה ישתתפו בתערוכת צילומים שתתקיים בתחילת האביב בגן הברון מנשה במוזיאון כפר סבא.

מחיר הסדנה – 900 שקלים. (המחיר אינו כולל הדפסת התמונות לתערוכה)

ניתן להשתמש בכל מצלמה כולל מצלמת הטלפון הנייד.

להרשמה: מוזיאון כפר סבא

לפרטים נוספים: עדי אדר 0559979280  adiadar@gmail.com