רשימת גנים לשימור

פרוטוקול ישיבת ועדת שימור אתרים מס' ישיבה: 2/2019
בישיבה הוחלט על אישור רשימת הגנים כגנים היסטוריים לשימור. ואלו הגנים:

 • גן הזכרון
 • גן המגנים
 • גן קרית ספיר
 • גן עמל
 • גן כנרת
 • גן אלימלך אנטמן
 • גן יצחק
 • גן אלתרמן
 • גן אברהם קרן
 • גן גלר
 • גן גיבורי ישראל
 • גן שיכון קפלן
 • גן הבנים שיכון קפלן
 • גן קשת
 • גן מרכז גלר
 • חורשת הדודאים
 • יער קפלן

לחצו כאן לפרוטוקול המלא: פרוטוקול ועדת שימור מס' 2 10.7.19

crossmenu דילוג לתוכן