אולם תערוכות מתחלפות

תערוכות שהוצגו:

 

עבר מקרוב, המיקרוסקופ בשרות הארכיאולוג

 

קולנוע עמל

 

כעת: הגן של הברון מנשה