שביל הראשונים ע"ש מרדכי שרייבמן

שביל הליכה עירוני השוזר את סיפורה ההיסטורי של המושבה דרך מבנים היסטוריים שנותרו בעיר. ועדת השימור העירונית, אגף הנדסה והמוזאון אמונים על עגום עתידם של מבנים היסטוריים בעיר. המבנים מהווים בסיס איתן וחוויתי לעשייה חינוכית וערכית בקהילה למען שימור נכסי העבר.