תצוגת ספיר-פנקס המעשים

תערוכה זו מבקשת להציג את תולדות חייו ופועלו של פנחס ספיר, אחד מגדולי ההנהגה היהודית בארץ-ישראל ובמדינת ישראל,
שכל אהבתו ועשייתו היו למענה. הצצה בכל דף מדפי יומנו האישי, שבהם עוברים כחוט השני עיקרי תרומתו והחותם שהטביע על הארץ,
מעידה, שרק בזכותם של מנהיגים מסוג זה הוקמה מדינת ישראל והתחזקה, ועלינו מוטל לנצור זאת.
פנחס ספיר (קוזלובסקי) היה אחד האנשים שבזכותם הוקמה מדינת ישראל ותרומתו לעיצובה במישורים הכלכלי והחברתי הייתה
מהגדולות והחשובות ביותר. בשנים 1955-1975 כיהן ספיר בשורה של תפקידי מפתח: שר המסחר והתעשייה, שר האוצר, שר ללא תיק,
היה חבר בכנסת הרביעית עד השמינית, מזכיר מפלגת העבודה ויושב-ראש ההנהלה הציונית. בשנים שקדמו לכך נודעה לו השפעה
רבה במגזר הביטחוני ובעיקר במגזר הכלכלי, והוא מילא תפקידי ניהול מרכזיים, וזאת תודות לכישוריו הביצועיים בתחומים אלה. דמותו
המוצקה והופעתו הבוטחת והקולנית משכו אליו תמיד תשומת-לב מרובה.
מיד עם עלייתו ארצה הגיע ספיר לכפר-סבא. בה חי ופעל, הקים את ביתו וגידל את משפחתו, ולא עזבה עד יומו האחרון, למרות
התפקידים הציבוריים-לאומיים. הוא וחבריו ל"עלית הפועלית" עשו בכפר-סבא, לראשונה, ניסיון להעלות את מעמד הפועלים לשלטון.
הניסיון הוכתר בהצלחה רבה והביא לפריחתה של המושבה לאחר מספר משברים. מודל זה הועתק אחר כך למושבות אחרות בארץ.
crossmenu דילוג לתוכן