הגן הארכיאולוגי

הגן הארכיאולוגי תל כפר-סבא שוכן במזרח העיר כפר-סבא, בתחומי שיכון גבעת אשכול ושכונת הדרים. בתל נערכו מספר חפירות במהלך שלושת העשורים האחרונים, בעקבות פיתוח האזור ובנייה בו. חלקו המזרחי והעיקרי נהרס בתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת. הוא היה מיושב, כמעט ברצף, מן המאה הראשונה לסה"נ (ואולי עוד קודם) עד ימינו.

 

הגן הארכיאולוגי מציג פרקים מחיי היומיום בכפר-סבא הקדומה.

הממצאים העיקריים שנחשפו בחפירות בחלק זה של שולי התל הינם שרידי הפעילות בתחומי החקלאות והמלאכה של אנשי היישוב הקדום. רוב שטחו של היישוב הקדום לא נחפר.

על חלק גדול ממנו הוקמו מבני הציבור והבתים של שכונת גבעת אשכול ושכונות סמוכות.

בחפירה מצומצמת שנערכה בתל נחשפו שש שכבות יישוב, שזמנן למן ימי בית שני (התקופה הרומית, לפני כאלפיים שנה) ועד תקופת המנדט הבריטי (הכפר הערבי כפר סבא).

הממצאים שהתגלו בחפירה מוצגים במוזיאון שבקרית ספיר בשעה שהפריטים הגדולים והמתקנים נותרו באתרם. חלקם כוסו בעפר לאחר החשיפה, כדי למנוע פגיעה על-ידי האדם והטבע.

בגן הארכיאולוגי ניתן למצוא בית בד, באר מים, מפרכה וגת יין.

 

 

 

ועדת היגוי

 

פרוטוקולים

משולחן הארכיטקט

ההיסטוריה של הגן הארכיאולוגי

 

תמונות, ספרים וסרטים

פעילויות חינוכיות

 

פעילויות לקהל הרחב

 

שיתוף הציבור

 

תערוכות

 

גלריית צילומים

 

               

               

               

צילומים: ארכיון כפר סבא ורמי זרנגר