ועדת היגוי גן מנשה

ועדת ההיגוי 'שימור גן הברון מנשה' , אשר הוקמה על-ידי ראש העיר מר רפי סער, פועלת לשם התווית תהליך שימור גן מנשה ופתיחתו של הגן לרווחת הציבור הרחב.
הוועדה מתכנסת מספר פעמים לאורך השנה ובמסגרתה מתקיימים דיונים הקשורים לתהליך הכנת תכנית השימור, שיתוף הציבור, שימושים עתידיים בגן, תכני ביקור ועוד.
רשימת חברי/ות ועדת היגוי – שימור גן מנשה:
גורמי פנים:
1. שרון פז – מנכ"לית החברה לתרבות SharonP@ksaba.co.il
2. ירדנה ויזנברג – מנהלת מוזאון כ"ס museum@ksaba.co.il
3. אלמוג אייזנמן – מנהל מח' פנאי וקהילה almoge@ksaba.co.il
4. בן צ'רטוף החליף את יפעת וגשל – ע.מנכ"ל העירייה bench@ksaba.co.il
5. נציג אגף קיימות –תמי קצבורג נבנצל tammyk@ksaba.co.il
נציגי ציבור:
6. אור קרסין – יו"ר הועדה karassin@openu.ac.il
7. רמי סובעי – שכונת עלייה Simonasu66@gmail.com
8. אורית משעל – תחום החינוך מהיחידה לאיכות הסביבה oritm@raanana.muni.il
9. טלי להב – שכונות ירוקות talioal@gmail.com
10. אייל יפה – ראש אגף ניקוי נחלים משרד איכות הסביבה yaffe3@gmail.com
11. דן בן יהודה – שכונות ירוקות dan@gorem.me
12. נתנאל מדמון – שכונת עלייה Netanelrd@gmail.com
שותפים:
חכ"ל
ניר לוי - nirlevy@ksaba.co.il
אהוד אילן - ehudi@ksaba.co.il
אדריכלים
רם אייזנברג (אדר' נוף) – ram@reed.co.il
ירון צלניק (אדר' נוף) – yaron@reed.co.il
אורי פדן (אדר' שימור מבנה) – padan@013.net
אגף מחשוב
עמית שרפיאן - amits@ksaba.co.il
מח' שיתוף ציבור
טלי רונה – talir@ksaba.co.il

crossmenu דילוג לתוכן