סקר טבע עירוני בשיתוף החברה להגנת הטבע

סקר הטבע העירוני המוצג להלן בוצע במשך שנה אחת (קיץ 2012-קיץ 2013), וכלל סקירה בוטאנית וזואולוגית בשטחים החקלאיים ובשטחים נבחרים במרקם העירוני הבנוי.
כפר סבא היא אחד מהישובים העירוניים הוותיקים במישור החוף. העיר מאופיינת בבינוי קומפקטי (עד השנים האחרונות), עם מעט יחסית שטחים פתוחים שלא עברו פיתוח אינטנסיבי. עיקר השטחים שנסקרו במסמך זה נמצאים בשולי העיר, בפרט בצפון ובמזרח.
במרבית שטחי השיפוט העירוניים, המגוון הביולוגי הקיים אינו מייצג היטב את בתי הגידול הטבעיים שהתקיימו בסביבה לפני הפיתוח העירוני. הדבר מובן לאור השילוב בין צפיפות הבנייה ובין חקלאות אינטנסיבית וממושכת. עם זאת, הסקר העלה מספר ממצאים חדשים, ובפרט גילוי של אחד הצמחים הנדירים בצמחי ישראל – תלתן דגול, בשתי נקדות בצפון העיר ויער קפלן. מין נדיר נוסף, אספסת איטלקית, התגלה במזרח העיר.
המידע הזואולוגי שהצטבר מצומצם יותר בהיקפו אך גם הוא מעיד על קיום מגוון רחב של בעלי חיים מקבוצות טקסונומיות שונות.
בעוד שעל פניו, ההיצע הקיים אינו עשיר במיוחד, הרי שכפר סבא מוקמת בנקודה אסטרטגית ברצף השטחים הפתוחים הארצי. פריסת הבינוי הקיים בין גדר ההפרדה לחוף הים, מקנה חשיבות רבה לניהול השטחים הפתוחים הקיימים במזרח העיר, כדי לאפשר המשך מעבר בעלי חיים וצמחים בין השטחים הפתוחים באגן נחל פולג ובין השטחים הפתוחים באגן הירקון. בשטחים אלו נמצאים גם מספר נחלים עונתיים, ששילובם בתכנון העירוני יתרום גם הוא לחיזוק המודעות הציבורית לערכי הטבע בישוב.
לסקר המלא: Kfar-Saba-Urban-Nature-Survey

crossmenu דילוג לתוכן