סקר עצים בוגרים

"כי האדם עץ השדה" (דברים כ' 19).
כפר סבא התברכה ב"יער טבע עירוני " הכולל מגוון עצים עשיר אשר ניטע עם השנים על ידי מקימי העיר, תושביה ופרנסיה.כמות העצים והשטחים הירוקים ,הינם בשיעורים גבוהים, מעבר לסטנדרטים המוכרים במחוזותינו.
לחלק לא מבוטל מהעצים הותיקים שנטעו בעיר, יש משקל היסטורי רב בהתהוותה ובניינה של העיר כפר סבא. מאז הקמתה, ניתן למצוא קשר הדוק בין מקימיה ותושביה הראשונים של כפר סבא לבין העצים הותיקים הנטועים ברחבי העיר.
לכל עץ סיפור משלו, השזור בבניינה של העיר.
על מנת לשמר ולתעד את ההיסטוריה, הקשורה בעצים של כפר סבא, ביצעה המחלקה לגנים ונוף באגף לאיכות הסביבה, סקר עצים בוגרים ברחבי העיר. מטרת הסקר היתה לאתר ולתעד עצים בעלי ייחוד ומיוחדים, וזאת על מנת לשמרם ולטפחם כערכי טבע בעלי עניין. העבודה מתייחסת בעיקר לעצים הנמצאים ברשות הרבים, שטחים פתוחים, גינות ציבוריות, שדרות ורחובות. העצים נבחנו עפ"י חשיבות בוטנית (מין נדיר, מין מיוחד באזור, עץ עתיק ועוד), חשיבות היסטורית (עץ הקשור בסיפור או אירוע מיוחד המהווה נקודת ציון בתקומתה של העיר). לצורך כך נפגשו עורכי הסקר עם תושבים ותיקים , בעלי תפקידים בעירייה, חיפוש בארכיונים ועוד. ממצאי הסקר המלא פורסמו באתר המוזאון והאתר העירוני ומשמשים את נחלת הכלל, תושבים ותלמידים.
המעוניינים ללמוד על הנושא. המידע אף יתועד במערכת המיפוי העירונית,  GIS, מדיניותו העיר הינה לייער באופן מסיבי את העיר. תפיסה זו הינה חלק מתהליך של עיר מקיימת ובת קיימא, מהלך, אשר הינו גם חלק מהמאמץ הגלובאלי להתמודדות עם תופעת ההתחממות של כדור הארץ, מאמץ שבו שותפה העיר כפר סבא, העיר הירוקה.
בדומה לעבודת שורשים שתלמידים עושים על משפחתם, יהיה זה יפה וחשוב אם התלמידים, במסגרת החינוך הסביבתי ולימוד על העיר כפר סבא, יערכו עבודות חקר על העצים הבוגרים בעיר. על ידי חקירת הנושא, יוכל התלמיד ללמוד על הקשר בין העיר, לבוניה של כפר סבא ותולדותיה. לימוד על הסביבה, על הטבע והצמחיה, אתרים בעיר, וערכים הקשורים לתקומתה של המדינה. על ידי כך גם נוכל לשמר את המורשת המקומית של העיר.
אנו פונים לכל מנהלי בתי הספר לחשוב על כך ולשלב את הנושא במסגרת התוכנית על כפר סבא עירי ועבודות חקר אחרות.
לקריאת הסקר המלא:סקר עצים כפר סבא

 
 
 
 
 

crossmenu דילוג לתוכן